Εγκαταστάσεις

Zolotas Wood Storage Facilities Zolotas Wood Manufacturing Facility Zolotas Wood Machinery

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Άνω Κεράσοβο – Μεσολογγίου στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εκτάσεως 3,500 τ.μ. όπου και βρίσκονται τα περισσότερα μηχανήματα μεταφοράς και επεξεργασίας ξύλου.

Η εταιρία διαθέτει μηχανήματα υλοτόμησης, εναέριο σύστημα μεταφοράς κορμών για την περισυλλογή υλοτομημένης ξυλείας από δύσβατες περιοχές, γερανούς και φορτηγά για την μεταφορά των πρώτων υλών από τα σημεία συγκεντρώσεως στην μονάδα επεξεργασίας καθώς επίσης και χωματουργικά μηχανήματα για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών στις περιοχές υλοτόμησης και εφόσον αυτό υποδειχθεί και εγκριθεί από τις κατά τόπου Δασικές Αρχές.

Ένα από τα κυριότερα μηχανήματα είναι ο καταρράκτης, όπου η παραγωγική του ικανότητα κυμαίνεται μεταξύ 10-15 μ3/8ωρο εξαρτώμενο φυσικά από το είδος και την διάμετρο του ξύλου προς επεξεργασία. Το ξηραντήριο αποτελείται από 2 θαλάμους των 170μ3 έκαστος και στη συνέχεια αυτού η χωρητικότητα του αεροθαλάμου είναι 15μ3.

Η παραγωγικότητα της παρκετομηχανής κυμαίνεται από 80 έως 150 μ2 / 8ωρο.

Τέλος, η εταιρεία διαθέτει αποθηκευτικό χώρο 1000μ2 για τα τελικά προϊόντα, προσφέροντας έτσι την δυνατότητα στο αγοραστικό κοινό να μπορεί να προμηθευθεί άμεσα και σε μεγάλες ποσότητες τα προϊόντα της.