ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΑΠΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΚΑΙ ΑΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΑΠΟ ΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ.