Πάσσαλοι Καστανιάς

 • Πάσσαλοι Καστανιάς
 • Πάσσαλοι Καστανιάς - Εξαγωγή από Άτμηση
 • Πάσσαλοι Καστανιάς - Εξαγωγή από Άτμηση

Προέρχονται κατά μεγάλο ποσοστό από το αυτοφυές δάσος καστανιάς  του Άνω Κερασόβου, όπου η περιοχή αυτή διακρίνεται εδώ και πολλά έτη για την καταλληλότητας της στην ανάπτυξη της καστανιάς.

Η επεξεργασία των πασσάλων γίνεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας που εδρεύουν επίσης στο Άνω Κεράσοβο.

Οι κυριότερες χρήσεις των πασσάλων καστανιάς είναι:

 • Περιφράξεις
 • Ως στηρίγματα σε δενδροφυτεύσεις
 • Στην αμπελουργία
 • Κατασκευή Διβαριών
 • Ιχθυοκαλλιέργειες
 • Σαλιγγαροτροφία

Οι κυριότερες ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τους πασσάλους προερχόμενους από καστανιά, είναι η αντοχή τους στον χρόνο καθώς επίσης και οι πολύ καλές μηχανικές τους ιδιότητες (αντοχή σε μεγάλα φορτία).

Οι πιο συνήθεις διαστάσεις που διατίθενται και προτιμούνται είναι:

 • Μήκος: από 1 έως 4 μέτρα
 • Διάμετρος: από 4 έως 12 εκατοστά

Επίσης διατίθενται με επάλειψη πίσσας κατά 50 εκατοστά σε κάθε πάσσαλο ή και αποφλοιωμένα.